ในปัจจุบันหลายหน่วยงานเเละองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากันมาก

       ขึ้นซึ่งเเนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้านั้นมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น

        - การปรับปรุงค่าตัวประกอบทางไฟฟ้า (Power Factor)

        - การจัดการเเละบริหารการใช้ไฟฟ้า (Demand Controller) 

        - การเปลี่ยนไปใช้ Frequency Convertor สำหรับงานลักษณะการควบคุมการไหลของเหลว

        - การเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่ทำงานมากขึ้นเเต่กินไฟน้อยลง)

              จากที่ได้กล่าวมานั้นในส่วนของการจัดการเเละบริหารการใช้ไฟฟ้า (ควบคุม Demand) คงจะเป็นเเนว

       ทางที่ลงทุนต่ำสุดซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดเเละเป็นที่นิยมกันมาก ที่สำคัญมีเครื่องมือวัดเเละวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

       ไว้รองรับระบบดังกล่าวอีกด้วยเครื่องมือวัดที่ว่านั้นก็คือ Power meter ซึ่งทางบริษัทเรามีจำหน่ายเป็นยี่ห้อIME

       มีหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น Nemo72L, Nemo96 เเละ Nemo96HD+ เเต่ผมจะขอกล่าวถึงรุ่น 

       Nemo96HD+ ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุด สำหรับ Power meter ของ IME มี 2 Version ให้เลือกใช้กับไฟเลี้ยง

       80-265 Vac เเละ 110-300 Vdc

               คุณสมบัติ : สามารถวัดพลังงานไฟฟ้าได้หลายค่า เช่น Voltage, Current, Power factor, Kw, KVA, 

       Kvar, Kwh, Harmonic distortion, frequency, Run hour เเละอื่นๆ อีกมากมายซึ่งมีโมลดูลพิเศษให้เลือก

       ใช้งาน เช่น RS-485, RS-232, Profibus, Pluse output, Alarm, Analog output, Neutral current