ดิจิตอลเเคลมป์มิเตอร์  Fluke ในซีรีย์ 320 เเละ 330

             เครื่องมือวัดกระเเสไฟฟ้าที่ได้รับการออกเเบบสำหรับการใช้งานกับไฟฟ้าทั้งกระเเสตรงเเละ

        กระเเสสลับโดยมีจุดเด่นที่สำคัญของอุปกรณ์ชนิดนี้คือ ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสำ

        หรับใช้งานในพื้นที่ที่คับเเคบขนาดหน้าจอเเสดงผลที่มีขนาดใหญ่ เเละมีเเสงไฟที่หน้าจอสำหรับ

        การใช้งานในที่มีเเสงน้อย (ยกเว้นรุ่น 333) ทำให้สามารถอ่านค่าที่วัดได้ง่าย

                 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Hold เพื่อคงค่าที่วัดได้ในสถานที่ที่มีพื้นที่คับเเคบเพื่อออกมาดู

         ข้างนอกได้อย่างสะดวกการควบคุมอุปกรณ์ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะสามารถควบคุมการวัดได้ด้วย

         มือเดียวโดยใช้นิ้วชี้ขวากดก้านเปิด/ปิดปากวัด ส่วนนิ้วโป้งเลือกฟังก์ชั่น/เปิด/ปิด