ดำเนินธุรกิจทางด้านการออกเเบบเเละผลิตตู้สวิทช์บอร์ด โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

ทางด้านสวิทช์บอร์ดกว่า 25 ปี เราพัฒนาตู้สวิทช์บอร์ดจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าทุก กลุ่ม อาทิ โรงเเรม,

โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงรวมถึงที่พักอาศัย อีกทั้งเรายังมีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับในท้องตลาดไม่

ว่าจะเป็นเเบรนด์จากยุโรป อเมริกาเเละญี่ปุ่น ได้เเก่ EATON, Bussman, Mitsubishi เป็นต้น 

         ในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางด้าน Automation (PLC,Inverter,Servo) ภายใต้เเบรนด์

Mitsubishi โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูเเลเเละให้คำปรึกษา